Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση (223)

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές της κοστολόγησης επικεντρώνοντας στην εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης για την ακριβέστερη προσέγγιση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα εξαιρετικά ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στα πλαίσια του μαθήματος, εξετάζονται όλες οι σύγχρονες μορφές κοστολόγησης με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και τις προκύπτουσες αποκλίσεις.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9 ΕΓΛΣ), Βασικές έννοιες και διακρίσεις (Τα έξοδα, οι δαπάνες, το κόστος και οι διακρίσεις τους), Ανάλυση Πραγματικού Κόστους (Κόστος Παραγωγής και Κόστος Περιόδου), Μέθοδοι Επανεπιμερισμού (Άμεση και Βαθμιδωτή μέθοδος), Ανάλυση των αποκλίσεων, Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση με το λογισμικό λογιστικής διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ALTEC, Μηχανογράφηση γενικής λογιστικής με τα λογισμικά λογιστικής διαχείρισης X-Line και ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ALTEC για Β και Γ βιβλία οικονομικών μονάδων, Αυτοματοποίηση εγγραφών προσδιορισμού αποτελέσματος με την Γενική και την Αναλυτική Λογιστική, Μελέτες περιπτώσεων (Case studies).

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. Καραγιώργος, Θ και Πετρίδης, Α. (2005) “Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση Θεωρία και Πράξη”, εκδόσεις Αλεξοπούλου και Καραγιώργος, Θεσσαλονίκη.
  2. Γκίνογλου. Δ., Ταχυνάκης Π. και Πρωτόγερος Ν. (2004) “Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα. Μηχανογραφημένη Λογιστική”, Rosili.
  3. Καραγιώργος, Θ και Πετρίδης, Α. (2006) “Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική”, εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη.
  4. Δημοπούλου-Δημάκη, Ι. (2006) “Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση / Προϋπολογισμοί / Λήψη Αποφάσεων”, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
  5. Drury, C. (1994) “Management and cost accounting”, International Thomson Business press, Boston.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Παντελίδης Παναγιώτης, Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Παζάρσκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  • Καραγιώργος Αλκιβιάδης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Scroll to Top