Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τσολακίδου Δέσποινα

Την Τετάρτη 24/4/2024 και ώρα 10.40 π.μ    θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τσολακίδου Δέσποινας  με θέμα: Εργασιακή ικανοποίηση στον τραπεζικό τομέα,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Μουζά Άννα-Μαρία, Παζάρσκη Μιχαήλ και Καραγιώργο Αλκιβιάδη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top