Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τρέντζιου Γεωργίας

Την Πέμπτη 29/2/2024 και ώρα 4.15 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τρέντζιου Γεωργίας με θέμα: “Ο βαθμός ικανοποίησης ευάλωτων/ευπαθών κοινωνικών ομάδων από τις κοινωνικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. H περίπτωση των Ρομα-Αθίγγανων του Δήμου Ηράκλειας”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία και Καραβασίλη Ιωάννη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 97512854438.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top