Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Τουτζιάρη Αθανασίου

Την Πέμπτη 29/2/2024 και ώρα 4.00μμ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Τουτζιάρη Αθανάσιου με θέμα: Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Καραβασίλη Ιωάννη, Πασχαλούδη Δημήτριο και Τσουρέλα Μαρίας. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 97512854438.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top